Zasady uzyskania członkostwa oraz ustanowienia prawa do działki „Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody ”

  1. Osoba zainteresowana uzyskaniem członkostwa w „ Stowarzyszeniu Działkowców - Nasze Ogrody ”, oraz uzyskania prawa do działki, dalej zwana „ przyszłym działkowcem ” wybiera działkę na przygotowanym terenie pod utworzenie Naszego Ogrodu.
  2. Wypełnia deklarację członkowską, ( dostępną do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia)
  3. Na poczet rezerwacji działki przyszły działkowiec wpłaca opłatę rezerwacyjną w kwocie 4.000zł + kwotę 500 zł tytułem kosztów ustanowienia dzierżawy działkowej.
  4. Podpisanie deklaracji członkowskiej oraz umowy rezerwacji działki wraz z powyższymi wpłatami dokonuje się w siedzibie Wielkopolskiego Biura Dochodzenia Odszkodowań ( 60-222 Poznań, ul. Dmowskiego 35 ) które jest pełnomocnikiem „ Stowarzyszenia Działkowców – Nasze Ogrody ” i jego członkiem wspierającym, którego głównym zadaniem jest pomoc w organizacji przy pozyskaniu gruntów na rzecz Stowarzyszenia.
  5. opłacenie wpisowego do Stowarzyszenia w kwocie 19.500zł dokonuje się w następujący sposób:
  6. po dokonaniu rezerwacji działek na przygotowanym terenie pod nowo tworzony Nasz Ogród, wszyscy przyszli działkowcy zostają powiadomieni mailowo bądź listownie o 2-tygodniowym terminie wpłaty kwoty części wpisowego na poczet wybranej działki – tj. kwoty 15.500 zł, na wskazane konto stowarzyszenia.
  7. Po uiszczeniu kwoty 15.500zł, opłata rezerwacyjna (4.000zł) zostaje przez WBDO uiszczona jako dopłata Działkowca do wpisowego do Stowarzyszenia w całości, tj. do kwoty 19.500zł
  8. Po wpłacie całej kwoty wpisowego do Stowarzyszenia zostaną zawarte z Działkowcami umowy dzierżawy wytyczonych działek wraz z ich wpisem do księgi wieczystej.
  9. Działkowcy, którzy zawarli umowy dzierżawy działkowej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zostają przyjęci w poczet jego członków.
  10. W przypadku rezygnacji przyszłego działkowca po wpłaceniu kwoty rezerwacji wpłacona opłata rezerwacyjna 4.000zł, jak też i kwota 500 zł jest zwracana w terminie wpłacenia kwoty rezerwacji za wybraną działkę przez osobę z listy rezerwowej, bądź osobę wskazaną przez rezygnującego.
TOP