Najczęściej zadawane pytania

Warto zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, ponieważ jest to jedyne tego typu stowarzyszenie w Polsce, które zakłada ogrody na gruntach własnych, umożliwiając również ujawnienie dzierżawy działkowej zawieranej z działkowcem w księdze wieczystej. Ta konstrukcja, zapobiega pozbawianiu działkowców działek, na których stworzyli swój drugi wypoczynkowy dom dla siebie i swojej rodziny. Członkiem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Choć Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zakazuje stałego zamieszkania na działce, to nie ma zakazu przebywania bez ograniczeń w ogrodach. Naczelny Sąd Administracyjny uznał prawo do zameldowania na działkach za konstytucyjne prawo obywatela. Oddalając skargę kasacyjną podkreślono, że posiadanie informacji o miejscu zamieszkania i pobytu umożliwia racjonalizację szeregu działań, należących do zadań państwa i samorządu terytorialnego. Celem obowiązku meldunkowego jest bowiem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ewidencji ludności. W ocenie NSA, zameldowanie na działce w ogrodzie działkowym jest zgodne z prawem. Konieczność dokonania zameldowania nie jest bowiem uzależniona od charakteru lokalu zamieszkiwanego przez określone osoby (zob. wyrok NSA z 21.11.2011 r., II OSK 1216/10, dostępny na: orzeczenia.nsa.gov.pl). Wyrok NSA z 13.6.2013 r., II OSK 26/13

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogródkach działkowych na terenie Naszych Ogrodów Działkowych można pobudować budynek rekreacyjno-wypoczynkowy (bez spacji) o powierzchni 35 metrów kwadratowych po obrysie ścian zewnętrznych, o wysokości 5 metrów przy dachu stromym i 4 metry przy dachu płaskim plus 12 metrowy taras lub werandę. Nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w urzędzie budowlanym. Ponadto Nasze Ogrody są zakładane na atrakcyjnych gruntach, mających dostęp do energii elektrycznej i sieci wodociągowej. Warto dodać, że zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia domki rekreacyjno-wypoczynkowe mogą być budowane jeden metr od granicy działki. Nasze Ogrody Działkowe tworzą możliwość wymieniania się swoimi działkami pomiędzy członkami  naszego stowarzyszenia. Dzieci i wnuki członków naszego stowarzyszenia, mogą bezpiecznie spędzać czas na  świeżym powietrzu i łonie natury.

W Stowarzyszeniu Działkowców Nasze Ogrody została utworzona komórka obsługi prawnej dla członków Stowarzyszenia. Jest nią Wielkopolskie Biuro Dochodzenia Odszkodowań, działające przy ul. Dmowskiego 35 w Poznaniu.

Na koszty funkcjonowania Naszych Ogrodów Działkowych składają się między innymi: opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne. W przypadku NOD, roczna opłata działkowa wynosi 1,20 zł za metr kwadratowy działki z której utrzymywana będzie część wspólna ogrodów.

TOP